Utrata hasła. Jak w prosty sposób odzyskać hasło do Windows?

Każdemu z nas zdarzyło się zapomnieć lub zgubić karteczkę z wcześniej ustalonym hasłem do danego konta. Dzisiaj spróbujemy coś na to poradzić, działając z kontem Windows. W tym artykule dowiesz się jak w łatwy i przystępny sposób odzyskać dostęp do swojego konta.

Windows 7

Mój komputer należy do domeny

Zaloguj się przy użyciu konta domeny z uprawnieniami administratora do tego urządzenia. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem IT twojej organizacji, aby uzyskać pomoc. Wybierz przycisk Start Ikona przycisku Start, opcję Panel sterowania, Konta użytkowników, Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzaj kontami użytkowników. Wymagane są uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Na karcie Użytkownicy, w obszarze Użytkownicy tego komputera wybierz nazwę konta użytkownika, a następnie opcję Resetuj hasło. Wpisz nowe hasło, potwierdź je, a następnie wybierz przycisk OK. Jeśli zalogujesz się jako administrator, możesz tworzyć i zmieniać hasła wszystkich użytkowników na komputerze, a jeżeli zmienisz hasło do innego konta, korzystając z konta administratora, osoba, która wcześniej używała tamtego konta, straci dostęp do wszystkich zaszyfrowanych plików lub wiadomości e-mail na koncie.

Mój komputer należy do grupy roboczej

Po wpisaniu nieprawidłowego hasła podczas próby zalogowania system Windows wyświetli komunikat, że hasło jest niepoprawne. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu. Wybierz opcję Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła lub dysk flash USB. Wykonaj kolejne kroki w Kreatorze resetowania hasła, aby utworzyć nowe hasło. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie musisz tworzyć nowego dysku.

Zmiana hasła

Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło. Podaj stare hasło, następnie wpisz nowe hasło we wskazanym polu, po czym wpisz je ponownie w celu potwierdzenia. Naciśnij klawisz Enter.

Windows 8.1

Jeśli komputer należy do domeny, hasło musi zresetować administrator systemu. Jeśli korzystasz z konta Microsoft, możesz zresetować swoje hasło w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zresetować hasło do konta Microsoft. Jeśli korzystasz z konta lokalnego, użyj wskazówki dotyczącej hasła, aby je sobie przypomnieć. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, musisz ponownie zainstalować system Windows. W przypadku systemu Windows RT 8.1 skontaktuj się z producentem komputera.

Windows 10

Jeśli zapomnisz hasła do lokalnego konta w systemie Windows 10 lub zgubisz je, a musisz się zalogować na urządzeniu, poniższe opcje mogą ułatwić rozpoczęcie pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kont lokalnych standardowych i administracyjnych, zobacz temat Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.

Jeśli podczas konfigurowania konta lokalnego systemu Windows 10 dodano pytania zabezpieczające, oznacza to, że masz co najmniej wersję 1803 i możesz odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, aby ponownie się zalogować.

Po wprowadzeniu niepoprawnego hasła wybierz link Resetuj hasło na ekranie logowania. Jeśli zamiast tego używasz kodu PIN, zobacz Problemy z logowaniem przy użyciu numeru PIN. Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego, które jest połączone z siecią, możesz nie widzieć opcji resetowania hasła lub numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

W przypadku wersji systemu Windows 10 starszych niż 1803 nie można zresetować haseł do kont lokalnych, ponieważ nie ma żadnych pytań zabezpieczających. Możesz zresetować urządzenie, aby wybrać nowe hasło, ale ta opcja spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień. Jeśli wykonano kopię zapasową plików, można przywrócić usunięte pliki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.

Aby zresetować urządzenie, co spowoduje usunięcie danych, programów i ustawień: Naciśnij klawisz Shift , wybierając przycisk Zasilanie , > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Resetuj ustawienia do stanu początkowego. Wybierz opcję Usuń wszystko. Zresetowanie urządzenia spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień.

Resetowanie hasła do konta Microsoft używanego w celu logowania do komputera – Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Windows 11

Jeśli znasz bieżące hasło i chcesz je zmienić wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Konta > Opcje logowania . W obszarze Hasło wybierz pozycję Zmień i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli nie pamiętasz lub utracisz hasła Windows 11 dla konta lokalnego i chcesz zalogować się ponownie na urządzeniu, poniższe opcje mogą ułatwić Ci uruchomienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont lokalnych standardowych i administracyjnych, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie. Jeśli podczas konfigurowania konta lokalnego dla Windows 11 dodano pytania zabezpieczające, możesz odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, aby zalogować się ponownie.

Po wprowadzeniu niepoprawnego hasła wybierz link Resetuj hasło na ekranie logowania. Jeśli zamiast tego używasz kodu PIN, zobacz Problemy z logowaniem przy użyciu numeru PIN. Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego, które jest połączone z siecią, możesz nie widzieć opcji resetowania hasła lub numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

Uwaga: Jeśli po wybraniu linku Resetuj hasło nie widzisz pytań zabezpieczających, upewnij się, że nazwa urządzenia nie jest taka sama jak nazwa lokalnego konta użytkownika (nazwa wyświetlana po zalogowaniu się). Aby wyświetlić nazwę urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , wybierz pozycję System i przewiń do sekcji Specyfikacje urządzenia. Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama jak nazwa Twojego konta, możesz utworzyć nowe konto administratora, zalogować się jako administrator, a następnie zmienić nazwę komputera (gdy wyświetlasz nazwę urządzenia, możesz również zmienić jego nazwę).

Resetowanie hasła do konta Microsoft używanego w celu logowania do komputera jest bardzo proste. Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.