„Nie było chętnych, nie ma zajęć”. Już prawie 1500 szkół w Polsce zrezygnowało z lekcji religii

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w Polsce są obecnie 1462 szkoły, które nie prowadzą lekcji religii. Wicedyrektor magistratu powiedział, że „ktoś natychmiast będzie szukał afery. A fakty są tu dość proste: nie było chętnych, nie ma zajęć”.

Religii nie ma w szkołach, w których nie ma chętnych na udział w katechezie. Obowiązujące przepisy mówią, że szkoła powinna zapewnić takie lekcje nawet, jeżeli zainteresowane jest nimi tylko jedno dziecko.

Dlaczego szkoły rezygnują z prowadzenia religii?

Placówki nie organizują takich zajęć, bo nikt nie chce na nie chodzić. Wśród szkół, które nie udzielają lekcji religii, najwięcej jest szkół podstawowych (709). Takich zajęć nie ma też w 349 liceach, 156 technikach i 171 szkołach branżowych — podaje TVN24.

W ostatnich latach młodzi ludzie rezygnują z lekcji religii i oddalają się od Kościoła. Powody takich decyzji mogą być różne – zarówno jeśli chodzi o osobiste doświadczenia, jak i stan społeczeństwa. Na przykład niektórzy nie wierzą w Boga, inni rozczarowali się Kościołem jako instytucją, jeszcze inni narzekają na brak czasu i chcą go wykorzystać na naukę innych przedmiotów.

Polski minister edukacji narodowej Przemysław Chernek zapowiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem nauczanie religii albo etyki będzie w szkołach obowiązkowe. Powodem tej zapowiedzi jest brak zainteresowania młodych ludzi Kościołem i innymi instytucjami duchowymi.

Jakie są konsekwencje wypisania dziecka z religii?

„Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. Zmiana decyzji nie wiąże się z konsekwencjami dla rodziców lub uczniów. (…) Jeśli rezygnacja z udziału ucznia w nauce religii lub etyki nastąpi w trakcie roku szkolnego przed terminem klasyfikacji rocznej, uzyskane oceny śródroczne nie będą brane pod uwagę i uczeń nie otrzyma na koniec roku oceny z tego przedmiotu” – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jeśli natomiast Twoje dziecko jest katolikiem i nie uczęszcza na lekcje religii, może nie otrzymać  sakramentu komunii czy bierzmowania. Wynika to z tego, że uczestnictwo w tych zajęciach jest obowiązkiem katolickim.

Czy można otrzymać bierzmowanie jeśli nie chodzi się na religię?

Polscy biskupi wydali Wytyczne dotyczące przygotowania do bierzmowania. Nie są one rewolucją, ale próbą nadania jednego kierunku całej Polsce. Cel jest jasny: bierzmowana młodzież powinna czuć, że parafia jest ich drugim domem. Aby tak się stało, bierzmowanie musi zostać „odfajkowane”. To jedna z głównych myśli nowego dokumentu. – Religia w szkole jest ważnym elementem przygotowania do bierzmowania – mówi bp Marek Mendyk. Zauważa, że spotkania są obowiązkowe, mimo tego nie muszą dawać twardej wiedzy, ale raczej doświadczenie Boga. Dlatego metody takie jak: „Zapisz temat naszej lekcji i otwórz podręcznik na stronie…” należy odłożyć na bok”.

Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Czy uczeń który nie chodzi na religię musi chodzić na etykę?

Od 1 września 2014 r. rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą wyrazić swoje życzenie dotyczące nauki religii i etyki w formie pisemnego oświadczenia. W odróżnieniu od innych przedmiotów, takich jak matematyka czy polski, udział w religii i etyce jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w religii lub etyce, w obu przedmiotach lub nie wybrać żadnego z nich. Z uczestnictwa w tych przedmiotach można zrezygnować na każdym etapie kształcenia, także w trakcie roku szkolnego.

_________________________________

Autor: Magdalena Chowaniec

Autor zdjęć: Freepik

Materiał źródłowy: przewodnik-katolicki.pl, rownoscwszkole.pl, onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.