Jak wygląda obliczanie śladu węglowego? Suma emisji gazów cieplarnianych w praktyce

Liczenie śladu węglowego nie dotyczy tylko dużych firm, ale także małych przedsiębiorstw, a nawet osób prywatnych. Coraz częściej osoby prywatne są zainteresowane swoim wpływem na środowisko i mają swoje własne obawy dotyczące śladu węglowego. Ale mierzenie własnego lub cudzego śladu węglowego może być mylące i trudne.

Metody obliczania śladu węglowego organizacji

Ślad węglowy to metryka, która pozwala osobom, organizacjom i firmom obliczyć ich wpływ na klimat. Mierzy on ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery, w tym CO2 i metanu. Ślad węglowy to suma bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych powstałych podczas produkcji i użytkowania danego produktu. Ślad węglowy pozwala obliczyć potencjalny wpływ na środowisko, który dzięki temu można zminimalizować. Ponadto, dzięki obliczeniu śladu węglowego możliwa będzie optymalizacja mechanizmów produkcyjnych oraz poprawa wizerunku firmy, co prowadzi do poprawy jej konkurencyjności.

Dla niektórych obliczenie śladu węglowego jest niezbędne dla codziennej świadomości ekologicznej i środowiskowej. To nie tylko obowiązek jednostki czy firmy, ale także cenna okazja, by małymi krokami wprowadzać zmiany w naszym codziennym życiu.

Ślad węglowy stał się w ostatnich latach powszechnie używanym terminem. Jego definicja to ilość CO2, która jest produkowana przez osobę, firmę lub kraj. Najpopularniejsza metoda obliczania śladu węglowego opiera się na ocenie cyklu życia (LCA), która sprawia, że wpływ na środowisko jest bardziej wymierny i ocenia wszystkie rodzaje emisji z jednego produktu podczas jego pełnego cyklu życia. Koncepcja śladu węglowego została opracowana w celu zwrócenia uwagi na problem emisji gazów cieplarnianych w nieco bardziej wymierny sposób niż za pomocą samych ekwiwalentów CO2.

Obliczanie śladu węglowego a użycie odnawialnych źródeł energii

Ślad węglowy jest standardową jednostką służącą do pomiaru wpływu organizacji, produktu lub wydarzenia na środowisko. Definiuje się go jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych (GHG) emitowanych przez bezpośrednie i pośrednie źródła w wyniku działalności organizacji, produkcji i operacji na wszystkich etapach od pozyskania surowców poprzez transport, produkcję, pakowanie, dystrybucję, użytkowanie i utylizację. Ślad oblicza się w sposób względny; każda działalność ma swoje własne, powiązane emisje, które są sumowane, aby dać całkowitą emisję dla danego okresu.

Obliczenia śladu węglowego to dokładna i szczegółowa analiza wszystkich działań danej organizacji. Korzyści, które wynikają z takich obliczeń to: minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko; optymalizacja mechanizmów produkcyjnych; poprawa wizerunku firmy. Zmniejszenie śladu węglowego może poprawić rentowność poprzez zmniejszenie kosztów energii, kosztów gospodarki odpadami, kosztów transportu i wydatków na reklamę.

Dla przedsiębiorstwa obliczenie śladu węglowego okazało się przydatnym narzędziem do monitorowania i redukcji emisji CO₂. Przeprowadzając analizę własnych emisji gazów cieplarnianych, przedsiębiorstwo może uzyskać cenny wgląd w swój wpływ na klimat pod względem emisji dwutlenku węgla. Czynniki, które mają na to wpływ, to np. wykorzystanie surowców, zużycie energii i transport. A ponieważ czynienie dobra jest korzystne również pod względem marketingowym i reputacyjnym, zawsze warto przeprowadzić analizę środowiskową.

Obliczenie śladu węglowego firmy to ważny krok na drodze do neutralności klimatycznej. Podejmowanie działań proekologicznych i zmniejszanie zużycia energii przekłada się również na pozytywny wizerunek firmy jako całości. Bycie jak najbardziej energooszczędnym i walka ze zmianami klimatycznymi to coś, do czego zdecydowanie warto dążyć.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.