ChatGPT. Czy sztuczna inteligencja może pozbawić ludzi pracy? Sprawdź jakie zawody są zagrożone

Chatboty, zamiast ludzkich pracowników, mogą być przyszłością obsługi klienta. Po przeprowadzeniu „rozmowy kwalifikacyjnej” Google stwierdziło nawet, że teoretycznie mogłoby zatrudnić bota jako programistę na poziomie podstawowym. Pracownicy Amazon powiedzieli, że ChatGPT wykonał bardzo dobrą pracę odpowiadając na pytania dotyczące obsługi klienta, był świetny w tworzeniu dokumentów szkoleniowych i był bardzo skuteczny w odpowiadaniu na pytania dotyczące strategii firmy.

Ryzyko utraty miejsc pracy związanych z AI jest niepokojące. Technologia może mieć wpływ na wiele miejsc pracy, w tym na podróże i handel detaliczny. Serwis Insider rozmawiał z ekspertami i przeprowadził badania, w wyniku których powstała lista zawodów najbardziej zagrożonych zastąpieniem przez sztuczną inteligencję. Czy zatem powinniśmy mieć powody do obaw? Przekonajmy się.

Czym jest ChatGPT?

GPT to model językowy, który został opracowany przez OpenAI w celu automatycznego generowania tekstu na podstawie danych wejściowych. Model został wytrenowany na ogromnym zbiorze danych (ponad 8 milionów artykułów z Wikipedii), dzięki czemu posiada zaawansowaną zdolność do przewidywania słów i zdań na podstawie poprzedzającego je tekstu.

GPT Chat ma możliwość tworzenia dłuższych i krótszych tekstów na polecenie, ale nie należy mu w 100% ufać. Użytkownicy wyłapali już kilka krytycznych błędów w działaniu tej sztucznej inteligencji.

Zawody techniczne (koderzy, programiści komputerowi, inżynierowie oprogramowania, analitycy danych)

Dzięki danym i sztucznej inteligencji, ChatGPT może pomóc użytkownikom w problemach technicznych, zamiast polegać na wysoko wykwalifikowanych ekspertach w tej dziedzinie. Przyszły wpływ technologii AI na umiejętności programowania komputerowego jest niejasny, ale wydaje się prawdopodobne, że ChatGPT będzie dużą częścią tej historii.

/Obraz AlfredMuller

Dzieje się tak dlatego, że sztuczna inteligencja, taka jak ChatGPT, jest dobra w przeliczaniu liczb ze względną dokładnością.

Firmy technologiczne, takie jak OpenAI, producent ChatGPT, już rozważają zastąpienie inżynierów oprogramowania przez sztuczną inteligencję.

ChatGPT może zająć miejsca pracy w mediach

ChatGPT i inne podobne modele sztucznej inteligencji mogą wpłynąć na stanowiska w mediach, w tym w reklamie, pisaniu technicznym, dziennikarstwie i innych dziedzinach tworzenia treści. Dzieje się tak, ponieważ AI może czytać, pisać i rozumieć dane tekstowe używane w większości karier związanych z tworzeniem treści.

W artykule New York Timesa ekonomista Paul Krugman stwierdził, że programy do samodzielnego pisania, takie jak ChatGPT, mogą być w stanie wykonywać zadania takie jak pisanie raportów i artykułów bardziej efektywnie niż człowiek.

Branża medialna już zaczyna eksperymentować z treściami generowanymi przez SI. Serwis CNET wykorzystał narzędzie AI podobne do ChatGPT do napisania kilkudziesięciu artykułów, choć wydawca musiał wydać kilka poprawek. BuzzFeed ogłosił, że wykorzysta technologię twórcy ChatGPT do generowania nowych form treści.

ChatGPT a zawody związane z branżą prawniczą

Podobnie jak w przypadku mediów, zawody w branży prawnej, takie jak asystenci prawni, są odpowiedzialne za wchłanianie dużych ilości informacji, syntezę tego, czego się nauczyli, a następnie uczynienie go strawnym w postaci tekstu lub opinii. Prawnicy muszą również być w stanie jasno przekazać swoje myśli, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

/Obraz Gerd Altmann

Sztuczna inteligencja nie będzie jednak w stanie w pełni zautomatyzować tych zadań. Wymagany jest bowiem pewien stopień ludzkiego osądu, aby zrozumieć, czego chce klient lub pracodawca.

Analitycy badań rynkowych

Świat badań rynkowych jest zagrożony. AI jest dobra w analizowaniu danych i przewidywaniu wyników. Dlatego analitycy zajmujący się badaniami rynku mogą być narażeni na zmiany w zatrudnieniu wywołane przez sztuczną inteligencję.

Nauczyciele

Nauczyciele w całym kraju martwią się o uczniów używających ChatGPT do oszukiwania przy odrabianiu prac domowych, ale według Pengcheng Shi, dziekana wydziału nauk komputerowych i informacyjnych w Rochester Institute of Technology, powinni również myśleć o własnej stabilności pracy. Jak ocenił w rozmowie z „New York Post”, ChatGPT „może już z łatwością prowadzić zajęcia.

Do grona zawodów narażonych na zastąpienie przez sztuczną inteligencję, zaliczają się również:

  • Analitycy finansowi, osobiści doradcy finansowi;
  • Traderzy giełdowi;
  • Graficy;
  • Księgowi;
  • Pracownicy obsługi klienta.

_________________________________

Autor: Magdalena Chowaniec

Autor zdjęcia głównego: Gerd Altmann

Materiał źródłowy: businessinsider.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.